ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ

Η σημασία της καλής υγείας, του πολυτιμότερου αγαθού της ζωής μας, επιβάλλει την ιδιαίτερη προσοχή του καθενός από εμάς απέναντι στον εαυτό του.

Ειδικότερα ο μαστός, αφενός λόγω της μοναδικότητάς του ως οργάνου σεξουαλικής υγείας και θηλασμού και αφετέρου ως η πιο συχνή περίπτωση καρκίνου, αποκτά ιδιαίτερη και σημαντική βαρύτητα για τη γυναίκα.

Η διάγνωση ευρημάτων του μαστού, ως αποτέλεσμα της κλινικής και απεικονιστικής εξέτασης, είναι δυνατό ως διαδικασία να διαφοροποιείται λιγότερο ή περισσότερο στην εκάστοτε μεμονωμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση ευρημάτων μαστού σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, μπορεί να εμποδίζεται από το σύνολο των δομών που βρίσκονται πάνω και κάτω από τα ευρήματα.

Γι’ αυτό το λόγο απαιτούνται όσο το δυνατό πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένοι ιατροί.


Η σημασία λοιπόν του μαστού για την καλή σωματική και ψυχική υγεία της γυναίκας έχει αναδείξει την πρόληψη ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής κάθε γυναίκας που, κάποιες φορές, ξεκινά ακόμη και από τη νεανική ηλικία, ανάλογα με το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό της.

Όσο πιο έγκαιρος είναι ο εντοπισμός μιας παθολογίας τόσο ευκολότερη και επιτυχέστερη καθίσταται η αντιμετώπιση και η θεραπεία της.

Η οργάνωσή του διαγνωστικού κέντρου Γυναίκας Υγεία σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και η κατάρτιση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του υπογραμμίζουν την αξιοπιστία του προληπτικού ή διαγνωστικού σας ελέγχου και, επιπλέον, απλουστεύουν ορισμένες από τις μέχρι σήμερα καθιερωμένες διαδικασίες.

Η πρόοδος της ιατρικής στον τομέα των απεικονιστικών εξετάσεων ανέκαθεν αποτελούσε και εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για την έγκαιρη διάγνωση και κυρίως την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Οι διαγνωστικές μέθοδοι μορφωμάτων του μαστού έχουν εξελιχθεί με την εφαρμογή νέων και αξιόπιστων συστημάτων που απλοποιούν σημαντικά τις μέχρι πρόσφατα γνωστές διαδικασίες και, κυρίως, διευκολύνουν τη ζωή της σύγχρονης γυναίκας.

Το κέντρο διάγνωσης και πρόληψης γυναίκας υγεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα υγείας μαστού, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής που είναι:

στις απεικονιστικές εξετάσεις:
– η ψηφιακή μαστογραφία και τομοσύνθεση,
– οι υπέρηχοι με ελαστογραφία σε απεικόνιση τριών (3D) και τεσσάρων (4D) διαστάσεων
και
στις διαγνωστικές μεθόδους:
– το σύστημα BLES (Breast Lesion Excision System) ή σύστημα αφαίρεσης με ψηλαφητών αλλοιώσεων μαστού με ραδιοσυχνότητα
– το σύστημα διαδερμικής βιοψίας μαστού με υποβοήθηση αναρρόφησης.

Το διαγνωστικό κέντρο υγείας γυναίκας υγεία, θέλοντας να συμβάλει άμεσα στην προστασία της ποιότητας ζωής της γυναίκας, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο ευαίσθητο θέμα του μαστού.

Testimonial Πέτρος Ξ. Μαλακάσης
Πέτρος Ξ. Μαλακάσης
Ειδικός ακτινοδιαγνώστης μαστού