ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ

psifiaki_tomosunthesi-01

Η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση στο γυναίκας υγεία.

Η εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας στο διαγνωστικό κέντρο γυναίκας υγεία στηρίζεται σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ειδικότερα, παρέχεται η νέα τεχνολογία της τρισδιάστατης ψηφιακής μαστογραφίας με τομοσύνθεση που απεικονίζει σε τρισδιάστατη μορφή το μαστό προσφέροντας ευκρινέστερη εικόνα. Η μαστογραφία καθίσταται μια ακόμη πιο αξιόπιστη εξέταση για τη γυναίκα.

Τι ακριβώς είναι η νέα τεχνολογία της τομοσύνθεσης;

Η τομοσύνθεση είναι μια τρισδιάστατη (3D) τεχνολογία απεικόνισης του μαστού, η οποία βασίζεται στην υπό διαφορετικές γωνίες λήψη πολλών εικόνων ενός σταθερά συμπιεσμένου μαστού κατά τη διάρκεια μια μικρής σάρωσης.

Στη συνέχεια, οι διαφορετικές εικόνες αναλύονται σε λεπτές τομές υψηλής ανάλυσης και πάχους ενός μόλις χιλιοστού και, τέλος, συντίθενται για να αποδώσουν σε τρισδιάστατη εικόνα το μαστό.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνονται ή και εξαλείφονται τα προβλήματα που προκαλούνται από επιπροβολές των γειτονικών δομών καθώς και από το θόρυβο.

Ο ακτινοδιαγνώστης είναι πλέον σε θέση να διαβάζει τη μαστογραφία σαν ένα βιβλίο προσφέροντας στην εξεταζόμενη γυναίκα ακόμη πιο έγκαιρη πρόληψη καθώς και ακριβέστερη διάγνωση απ’ ότι στο πρόσφατο παρελθόν.

Σαν διαδικασία για την εξεταζόμενη γυναίκα η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση παραμένει η ίδια όπως και η συμβατική ψηφιακή, ενώ η λήψη ακτινοβολίας δεν διαφοροποιείται σημαντικά.

Ο ακτινοδιαγνώστης είναι πλέον σε θέση να διαβάζει τη μαστογραφία σας ένα βιβλίο, σελίδα – σελίδα, προσφέροντας στην γυναίκα πιο έγκαιρη πρόληψη καθώς και ακριβέστερη διάγνωση απ” ότι στο πρόσφατο παρελθόν.

Υπεύθυνος του Τμήματος μαστογραφίας είναι ο εξειδικευμένος στο μαστό ιατρός κ. Πέτρος Μαλακάσης.

psifiaki_tomosunthesi-02

Η μαστογραφία και η εξέλιξή της

Η μαστογραφία αποτελεί το κύριο διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε αρχικό στάδιο. Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη εξέταση, η οποία υποδεικνύεται για πρώτη φορά και επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ηλικία και το ιατρικό ιστορικό της κάθε γυναίκας.

Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης ανέδειξε την ψηφιακή μαστογραφία σαφέστερη της συμβατικής αναλογικής.

Αυτό ισχύει λόγω της καλύτερης απεικόνισης και διακριτικής ευχέρειας, ιδίως στους πυκνούς μαστούς και επίσης λόγω της μικρότερης δόσης ακτινοβολίας, του μικρότερου χρόνου διάρκειας της εξέτασης καθώς και της δυνατότητας αποθήκευσης της εικόνας σε ηλεκτρονική υπολογιστή.

Η τεχνολογία της μαστογραφίας όμως, ανεξάρτητα αν είναι αναλογική ή ψηφιακή, παραμένει μια τεχνολογία απεικόνισης δύο διαστάσεων (2D) στην οποία οι παθολογίες δεν είναι πάντα ευδιάκριτες καθώς η αποτύπωσή τους στο φιλμ ή στον ψηφιακό ανιχνευτή εξαρτάται από τη συνολική εξασθένηση της ακτινοβολίας, που προκύπτει από το σύνολο των δομών που βρίσκονται πάνω και κάτω από την παθολογία.

Έτσι, ιδιαίτερα σε πυκνούς μαστούς είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της ψευδούς αρνητικής διάγνωσης ευρημάτων σε πρώιμο στάδιο τα οποία διαγιγνώσκονται ως μεγαλύτερα σε χρονολογικά μεταγενέστερη εξέταση.

Στα μέχρι σήμερα διαγνωστικά προβλήματα της ψηφιακής μαστογραφίας έρχεται να απαντήσει η νέα τεχνολογία της ψηφιακής μαστογραφίας με τομοσύνθεση (Digital Breast Tomosynthesis).

Περισσότερα

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και οι γιατροί μας θα σας απαντήσουν άμεσα.