ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

υπέρηχοι μαστού με ελαστογραφία

Οι υπέρηχοι μαστού με ελαστογραφία στο γυναίκας υγεία

Η εξέταση των υπερήχων μαστού στο διαγνωστικό κέντρο γυναίκας υγεία στηρίζεται σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι δύο αυτές παράμετροι εξασφαλίζουν ακρίβεια στη διάγνωση σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της ιατρικής.

Πιο συγκεκριμένα, το διαγνωστικό μας κέντρο διαθέτει τη νέα τεχνολογία των υπερήχων με ελαστογραφία.

Τι ακριβώς είναι η νέα τεχνολογία των υπερήχων με ελαστογραφία;

Η ελαστογραφία είναι μια νέα τεχνική απεικόνισης των υπερήχων η οποία εφαρμόζεται στο μαστό. Ως τεχνική, επιτρέπει την ποσοτική μέτρηση της σκληρότητας / ελαστικότητας των ιστών και κατ’ επέκταση την ασφαλέστερη διάκριση των παθολογικών ιστών από τους φυσιολογικούς.
Πιο συγκεκριμένα, στηρίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία ένας καλοήθης ιστός παρουσιάζει πιο αυξημένη ελαστικότητα σε σχέση με έναν κακοήθη. Ο βαθμός ελαστικότητας ενός ευρήματος αποδίδεται στην οθόνη με διαφορετικό χρώμα (μπλε, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο).

Οι υπέρηχοι γενικά

Η εξέταση των υπερήχων μαστού αποτελεί μια απεικονιστική μέθοδο εξέτασης του μαστού, ιδιαίτερα αξιόπιστη, που επιτρέπει το χαρακτηρισμό ενδεχόμενων ευρημάτων του συγκεκριμένου οργάνου. Πιο συγκεκριμένα επιτρέπει τη διάκριση ευρημάτων σε καλοήθη ή κακοήθη, σε συμπαγή ή κυστικά.

Δεν συνεπάγεται κανέναν απολύτως κίνδυνο για τη γυναίκα αφού δεν στηρίζεται στη χρήση ακτινοβολίας αλλά στη χρήση υπερηχητικών κυμάτων.

Οι υπέρηχοι μαστού, ως εξέταση, συμπληρώνουν την κλινική εξέταση του ιατρού και τη μαστογραφία και πραγματοποιούνται από ιατρό ακτινολόγο, εξειδικευμένο στους υπερήχους μαστού.

Έγκυρες μελέτες έχουν ήδη αποδείξει την αξιοπιστία της ελαστογραφίας στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Η διαδικασία της εξέτασης παραμένει η ίδια για την εξεταζόμενη γυναίκα. Ο ακτινοδιαγνώστης όμως, καθώς διαθέτει τη νέα τεχνολογία, είναι σε θέση να χαρακτηρίσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση ένα εύρημα.

Συνεπώς, ο εντοπισμός μιας αλλοίωσης καθίσταται εφικτός σε πολύ πιο αρχικό στάδιο παρέχοντας τη δυνατότητα μιας περισσότερο έγκαιρης πρόληψης σε σχέση με το παρελθόν.

Επιπλέον, η απόφαση να εξαιρεθεί ή όχι ένα εύρημα στηρίζεται σε σαφέστερα δεδομένα, γεγονός που αποτρέπει από άσκοπα χειρουργεία.

Επίσης, οι υπέρηχοι με ελαστογραφία παρέχουν τη δυνατότητα μελέτης των ευρημάτων με τρισδιάστατη απεικόνιση, όπου διακρίνουμε καλύτερα τα όρια καθώς και το περιεχόμενό τους (συμπαγή ή κυστικά).
Η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης στους υπερήχους εξασφαλίζει και την ακριβή βιοψία ενός ευρήματος από υπερήχους, αφού η όλη διαδικασία απεικονίζεται σε τρείς διαστάσεις και, επομένως, ο ιατρός είναι απόλυτα σίγουρος ότι αποσπά υλικό ασφαλές από το κέντρο του ευρήματος.

Περισσότερα

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ

Στείλτε τις ερωτήσεις σας και οι γιατροί μας θα σας απαντήσουν άμεσα.